Hamid Soltanabadian | Project
2018 © All Rights Reserved By Behzad Sheikh Andalibi

The Others


دیگران
حمید سلطان آبادیان

من داستانِ بعضی از این آدم ها را می‌دانم. آن‌ جوانی که خودکشی کرده  و رازِ مرگش را برای همیشه با خودش به زیر خاک‌ها برده است و آن زوجی که در جنگ کشته شده‌اند. یک نفر هم شعبده باز است و آن نفر دیگر بعد از مرگِ همسرش سی سال به تنهایی زندگی کرده و در تنهایی مرده است.
 این عکس‌های قاب شده در سنگ، تنها راویِ داستان زندگی آدم‌هایی هستند که راز‌های زندگی‌شان را همراه خود به زیرخاک برده اند. دیگرانی که داستان هرکدام ماجراهای شگفتی دارد. اینجا انگار حتی عکس‌ها هم مرده‌اند. و این تصویر‌ها معماهایی هستند که به پاسخی نخواهند رسید.

مکان : گورستان چینی‌ها در کوآلالامپور،مالزی